Antistatik podovi

Antistatik podovi

Kao antistatičke podne obloge najšire se upotrebljavaju epoksidni podovi. Pored svojih antistatičkih svojstava, podovi na bazi epoksida su i veoma izdržljivi i otporni na trenje, na razblažene organske i neorganske kiseline, na baze, naftne derivate, izvesne rastvarače, otpadne materijale, vodu, morsku vodu, kao i na surove klimatske uslove.
Kao antistatičke podne obloge najšire se upotrebljavaju epoksidni podovi. Pored svojih antistatičkih svojstava, podovi na bazi epoksida su i veoma izdržljivi i otporni na trenje, na razblažene organske i neorganske kiseline, na baze, naftne derivate, izvesne rastvarače, otpadne materijale, vodu, morsku vodu, kao i na surove klimatske uslove.