Balkonski sistemi

Balkonski sistemi

Glavne prednosti poliuretanskog poda proistekle su iz fizičkih osobina poliuretana, pre svega iz njegove elastičnosti. Kod betonskih podloga usled kontrakcija zapremine betona, statičkih uzroka, sleganja fundamenata, temperaturnih dilatiranja i tako dalje, skoro uvek dolazi do dilatiranja. Zahvaljujući svojoj elastičnosti, poliuretanski pod prati dilatiranje betonske podloge. Zavisno od temperature, sloj poliuretana može da i kod pukotina dilatacija reda veličine do 1mm, bez vidljivih oštećenja ili pucanja, izdrži do 400% linearnog izduženja.
Glavne prednosti poliuretanskog poda proistekle su iz fizičkih osobina poliuretana, pre svega iz njegove elastičnosti. Kod betonskih podloga usled kontrakcija zapremine betona, statičkih uzroka, sleganja fundamenata, temperaturnih dilatiranja i tako dalje, skoro uvek dolazi do dilatiranja. Zahvaljujući svojoj elastičnosti, poliuretanski pod prati dilatiranje betonske podloge. Zavisno od temperature, sloj poliuretana može da i kod pukotina dilatacija reda veličine do 1mm, bez vidljivih oštećenja ili pucanja, izdrži do 400% linearnog izduženja.